cao passa o no na nifeta

Tiozao mete o piru na, Caiu na net piranha dando o, Ninfeta gostosa mete dedo,